Snoeien

Snoeien

Je kan bij mij terecht voor het snoeien van jouw bomen, ook voor fruit- en vormbomen. Tijdens het snoeien worden de juiste technieken toegepast om een gezonde doorgroei te garanderen.

Verjongingssnoei: uitlichten/uitdunnen van een volle kroon
Begeleidingssnoei: snoeien van een jonge boom om het gewenste eindbeeld te bekomen
Verwijderen van dood hout
Wintersnoei bij vormbomen (bijvoorbeeld bij leilindes, dakplatanen, knotwilgen, ...)

Aan- en verplanten

Aan- en verplanten

Bij het aan- of verplanten van een boom zorg ik ervoor dat de boom op een duurzame manier kan groeien. Dit door deze op een correcte manier te planten met gebruik van natuurlijke materialen. Daarbovenop stimuleer ik het bodemleven zodat de boom, via de wortels, voldoende bouwstoffen uit de bodem kan halen. Eventueel kan dit gecombineerd worden met extra beplanting in de boomspiegel.

Vellen en demonteren

Vellen en demonteren

In sommige gevallen is het nodig om een boom te vellen; de boom is te ziek, vormt een gevaar voor de omgeving, staat de boom te dicht tegen de scheidingslijn, ... .

Afhankelijk van de situatie kan de boom vallen of moet deze al klimmend of met een kraan gedemonteerd worden.

Als het nodig is, ontferm ik me ook over de vergunning om de boom te vellen.

Stormschade

Stormschade

Twijfel je aan de stabiliteit van jouw boom tijdens een storm? Vrees je dat er takken zullen uitwaaien? Via aangepaste snoei en/of verankering, kan dit vermeden worden.
Ook na een storm kan je bij mij terecht voor beschadigde of scheef hangende bomen alsook voor afgebroken takken. Ik ga eerst op zoek naar een oplossing om de boom te vrijwaren, het vellen van een boom is de laatste oplossing.

Boomcontrole

Boomcontrole

Maak je jou zorgen over de gezondheid en/of de stabiliteit van jouw boom? Dan kan een visuele boomveiligheidscontrole jou gerust stellen. Ook mogelijke schade kan voorkomen worden.
Bij deze visuele controle kijk ik de boom na op gebreken en/of aantastingen. Op basis van de uitkomst stel ik eventuele maatregelen voor om de veiligheid van de omgeving te vrijwaren.
Je krijgt hier een uitgebreid verslag van.

Standplaatsverbetering

Standplaatsverbetering

Een boom heeft naast voldoende boven- en ondergrondse ruimte ook nood aan voldoende zuurstof, vochtigheid en voedsel om te groeien. Hierbij is het bodemleven (regenwormen, insecten, spinnen, ...) van essentieel belang aangezien deze, via onder andere bladvertering, de boom van voedsel voorziet.
Via verschillende technieken is het mogelijk om het bodemleven en de zuurstof en waterstof verhouding in de bodem te optimaliseren.

Waardebepaling

Waardebepaling

Heb je een waardebepaling van jouw boom nodig omwille van schade door derden of een andere reden? Dan kan je hiervoor bij mij terecht. De waarde van de boom wordt bepaald aan de hand van een uniforme methode. Deze is via wet vastgelegd en wordt erkend door de verzekeringsmaatschappijen en rechtbanken.

Advies

Advies

Ben je op zoek naar een boom voor jouw tuin? Op basis van de standplaats (het grondtype, zuurte- en vochtigheidsgraad van de bodem en de omgeving) en jouw wensen, zoek ik de ideale boom.
Wil je zelf jouw fruitbomen en/of vormbomen snoeien, dan kom ik graag langs voor een demonstratie en wat tips.

Andere

Andere

- Kroonverankering
- Beschermen van bomen op bouwwerven
- Inventariseren van bomen
- Opstellen en uitvoeren van bosbeheerplannen
- Verhakselen van hout
- Uitfrezen van stronken

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x